Rahtarit ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 18.4.2015 ja Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.5.2015.
1.
Yhdistyksen nimenä on Rahtarit ja sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki Pirkanmaan maakunnassa.
2.
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa ammattiliikenteessä toimivien autonkuljettajien ja autoilijoiden työskentelyolosuhteita ja vapaa- ajanviettomahdollisuuksia ja heidän sosiaalista arvostustaan. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä tieliikenteen alan koulutus-, kokous-, esitelmä-, näytös- ja näyttelytilaisuuksia, tekemällä esityksiä ja aloitteita, antamalla lausuntoja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Yhdistys on epäpoliittinen eikä se saa toimia työmarkkinapoliittisena painostusjärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
3.
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi päästä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autonkuljettajana tai autoilijana tai muu liikenteen tai autoilun piirissä toimiva yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen henkilöjäsen voi liittyä ainaisjäseneksi suorittamalla kertasuorituksena voimassa olevan vuosijäsenmaksun kaksikymmenkertaisena. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen vapaajäsenyys voidaan myöntää erityisen ansioituneelle henkilöjäsenelle sekä vähintään 25 vuotta jäsenmaksun maksaneelle henkilöjäsenelle, joka jää vanhuus-eläkkeelle tai joka on joutunut työkyvyttömyys- tai sairaseläkkeelle. Vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksua, mutta heillä on yhdistyksen kokouksissa samat oikeudet kuin henkilöjäsenillä.

Eroaminen yhdistyksestä on tehtävä yhdistyslain mukaisesti. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin irtisanomisilmoitus on yhdistykselle saapunut.

Yhdistys voi hyväksyä itselleen kannattavia jäseniä, joina voivat olla myös yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. Kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistykseen kunniajäseniä, jotka ovat ansioituneet liikenneturvallisuustyössä, edesauttaneet kuljettajien työskentelyolosuhteiden parantamisessa tai ansioituneet muussa alaan läheisesti liittyvässä toiminnassa. Kunniajäsenellä ei ole henkilöjäsenen jäsenmaksua. Edellä mainitulla ja kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta.
4.
Yhdistyksen jäsenten tulee käyttäytyä ammattinsa harjoittamisessa ja siihen liittyvissä olosuhteissa yhdistyksen kokouksen hyväksymien järjestyssääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on rikkonut yhdistyksen järjestyssääntöjä niissä tarkemmin määrätyllä tavalla, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensimmäiseksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus puheenjohtajalle on tehty.
5.
Yhdistyksen jäsenmaksun kultakin henkilöjäseneltä määrää yhdistyksen syyskokous ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Jäsenen liittymismaksusta päättää yhdistyksen hallitus.
6.1
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
2) Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta.
4) Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
6.2
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
2) Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
3) Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
4) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
5) Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
7.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
8.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitettavalla tiedotteella tai jäsenlehdessä olevana kokouskutsuna vähintään viikkoa ennen kokousta tai muuta määräaikaa. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
9.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, seitsemästä yhdeksään (7-9) jäsentä sekä seitsemästä yhdeksään (7-9) varajäsentä. Puheenjohtajan valitsee syyskokous kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Hallituksen muut jäsenet kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi siten, että heistä vuosittain kaksi (2) tai kolme (3) jäsentä varajäsenineen on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus päättää hallituksen koollekutsumistavasta, joka voi olla sähköinen.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden ostosta, myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnasta vastaavan toiminnanjohtajan, taloudesta vastaavan taloudenhoitajan ja tarvittavat muut yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkka- ja muista eduista talousarvion puitteissa.
10.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämilleen henkilöille, kullekin yksin.
11.
Yhdistyksen tilikautena ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta maaliskuun aikana ja annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille hyvissä ajoin kuitenkin kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
12.
Tilin/toiminnantarkastajien tulee antaa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
13.
Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja muilla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys käyttää tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.
14.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen perustamien laitosten tukemiseen tai ellei näitä ole, liikenneturvallisuustyöhön sekä liikenteessä toimivien henkilöiden koulutusta edistäviin tarkoituksiin.
15.
Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa kulloinkin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje