Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

SM ajotaitokilpailun säännöt

Vuosittain heinäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään Rahtarit ry:n SM Ajotaidon kilpailut vuosittain vaihtuvassa kisapaikassa.

SM Ajotaitokilpailun säännöt

1. Järjestäjä, kilpailupaikka ja -ajankohta

Rahtarit ry järjestää SM Ajotaitokilpailut vuosittain eri puolilla Suomea. Yhdistyksen hallitus päättää kilpailupaikan ja -ajankohdan.

2. Osallistumisoikeus

Kilpailuun voi osallistua kyseisen vuoden jäsenmaksun suorittanut yhdistyksen jäsen. Kukin kilpailija voi osallistua vain yhteen sarjaan. Lisäksi voi ilmoittautua ehdokkaaksi osastojen väliseen joukkuekilpailuun oman kilpailusarjansa edustajana.

Kilpailun osallistujamäärää ei ole rajoitettu osastoittain. Mikäli osallistujia ilmoittautuu runsaasti, voidaan kilpailu järjestää kaksipäiväisenä. Joukkuekilpailuun osasto voi kuitenkin ilmoittaa vain yhden joukkueen.

Kilpailijan tulee ennen ajosuoritusta esittää kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti sekä Rahtarit ry:n jäsenkortti.

Huom! Ammattipätevyyden ei tarvitse olla voimassa SM-kilpailussa, mutta MM-kilpailussa sen tulee olla voimassa MM-sääntöjen mukaisesti.

3. Ilmoittautuminen

Jokaisen kilpailuun osallistujan, myös hallitsevien mestareiden, tulee ilmoittautua kilpailuun kirjallisesti (kotisivujen ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai kirjeitse) yhdistyksen toimistolle vuosittain kesäkuun 30. päivään mennessä. Jälki-ilmoittautuminen onnistuu varsinaisen ilmoittautumisen päätyttyä 100 €:n maksulla, mutta päättyy viikko ennen kilpailupäivää. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan jälki-ilmoittautumisen päätyttyä kilpailuun ollessa aikaa vähemmän kuin viikko.

Joukkuekilpailuun osallistuvan tulee ilmoittaa henkilökohtaisen ilmoittautumisen lisäksi halukkuutensa osallistua joukkuekilpailuun oman osastonsa sihteerille niin ikään kesäkuun 30. päivään mennessä. Joukkuekilpailussa jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista eikä myöskään jälki-ilmoittautuneet voi osallistua joukkuekilpailuun.

Osaston sihteerin tulee ilmoittaa osastonsa osallistujat joukkuekilpailuun toimistolle heinäkuun ensimmäisen viikon aikana. Mikäli samasta sarjasta ilmoittautuu joukkueeseen useampia, päättää osasto edustajansa heidän joukostaan. Jokaista osastoa voi joukkuekilpailussa edustaa yksi joukkue.

4. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Ilmoittautumisen peruminen painavasta syystä on mahdollista vielä viikko ennen kilpailua. Kun kilpailuun on aikaa alle viikko, onnistuu osallistumisen peruminen vain lääkärintodistuksella ja on silloinkin tehtävä kilpailua edeltävään arkipäivään mennessä.

Mikäli joukkuekilpailuun valittu henkilö peruuttaa osallistumisensa, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi sekä toimistolle että oman osastonsa sihteerille. Osaston sihteerin tulee ilmoittaa viiveettä toimistolle korvaava edustaja joukkuekilpailuun, mikäli korvaavaa henkilöä ei löydy, putoaa osasto pois joukkuekilpailusta.

Kilpailija, joka ei peruuta ilmoittautumistaan ajallaan ja jää pois kilpailusta, joutuu kahden vuoden kilpailukieltoon, eikä mahdollista osallistumismaksua palauteta.

5. Osallistumismaksu

Osallistumismaksun määrää yhdistyksen hallitus vuosittain ja se laskutetaan etukäteen. Osallistumismaksu sisältää kilpailuun tarvittavat järjestelyt, kilpailumateriaalin sekä ruokailun kilpailupaikalla. Yhdistyksen hallitus voi vuosittain päättää mahdollisen muistoesineen tai -tavaran hankinnasta.

6. Ohjeiden, lakien ja asetusten noudattaminen

Kilpailussa tulee noudattaa annettuja ohjeita sekä lakeja ja asetuksia. Kilpailija ei saa olla alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen (nollatoleranssi).

KIELTOLAKI = Rahtarit ry:n ajotaitokilpailuun ei saa osallistua henkilö, jonka on todettu syyllistyneen liikennepäihtymykseen kilpailuvuoden (kilpailujen välinen vuosi) aikana tai, joka välittömästi ennen kilpailua suoritettavassa alkoholitestissä puhaltaa positiivisen tuloksen tai todetaan olevan huumaavien aineiden vaikutuksen alainen. Kilpailukielto on kolmen vuoden pituinen.

Mikäli liikennepäihtymys todetaan toistamiseen tai kilpailija tulee uudelleen päihtyneenä kilpailuun, suljetaan hänet pysyvästi Rahtarit ry:n ajotaitokilpailuista (hallituksen päätös 18.8.1996).

Kilpailijat eivät saa käydä rata-alueella kilpailua edeltävänä päivänä, eivätkä he saa liikkua kilpailuradalla kilpailupäivän aikana ratamestarin johdolla tehtyä rataan tutustumista ja omaa kilpailusuoritustaan lukuun ottamatta.

7. Kilpailusarjat

SM Ajotaitokilpailun sarjat:

  • A = kuorma-auto
  • B = linja-auto
  • C = puoliperävaunu
  • D = täysperävaunu
  • E = nuoret (max. 21 v.* / yli 12 t kuorma-auto)
  • F = pakettiauto (max. 3,5 t)
  • G = osastojen välinen joukkuekilpailu (joukkueessa edustajat sarjoista A-D)**

* Nuorten sarjaan osallistuvan tulee olla MM-kilpailun aikana maksimissaan 21-vuotias.

** Osastojen väliseen joukkuekilpailuun osallistuakseen tulee osastosta olla kilpailija jokaisessa sarjassa sarjoista A-D. Joukkuekilpailun tulos ratkeaa joukkueen jäsenten yksilösuoritusten yhteenlaskettujen pisteiden pohjalta ja pienimmät pisteet saanut joukkue voittaa. Tasapisteillä joukkueen jäsenten yhteenlaskettu suoritusaika ratkaisee ja lyhimmän suoritusajan omaava joukkue voittaa.

8. Kilpailujärjestys

Kilpailujärjestys arvotaan ennakkoon.

9. Vastuu

Kukin kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

10. Kilpailun johto ja jury

Kilpailun kulusta vastaa kilpailunjohtaja. Mahdolliset epäselvyydet käsitellään kilpailun juryssä.

Juryyn kuuluu kolme jäsentä: sarja- tai ratavastaava, yhdistyksen edustaja sekä kilpailijoiden valitsema edustaja, joka valitaan ennen kilpailun alkua aamun kilpailijapalaverissa ja voi olla joko joku kilpailijoista tai joku muista läsnä olevista henkilöistä.

Kilpailun johto voi antaa tarvittaessa lisämääräyksiä kilpailua edeltävissä tiedonannoissaan ja kilpailupaikalla.

11. Protestit

Mahdolliset protestit tulee esittää jurylle kirjallisesti viimeistään puoli tuntia protestoitavan henkilön suorituksen päättymisestä. Protestin jättäminen edellyttää ennen kilpailun alkua sovitun protestimaksun maksamista. Protestimaksu palautetaan, mikäli protesti havaitaan aiheelliseksi.

Säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.10.2017 (§ 82) astuen voimaan 1.1.2018 ja niitä on päivitetty hallituksen kokouksessa 10.3.2018 (§ 41) sekä 28.8.2022 (§ 61 d) astuen voimaan välittömästi.

Haluatko alennuksia Rahti-Rasteistamme? Meillä on lähes 900 etupaikkaa.